Xã Lê Hồ | Tin tức & Đời sống nhân dân xã Lê Hồ

Tên trang Xã Lê Hồ | Tin tức & Đời sống nhân dân xã Lê Hồ
Địa chỉ Phố Nghè - Xã Lê Hồ - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
Người đại diện  
Quy mô công ty  
Số điện thoại  
Fax  
Email info.vongquanhthegioi@gmail.com
Website http://xaleho.info/
Facebook https://www.facebook.com/vongquanhthegioi.info/
Lĩnh vực hoạt động Xã Lê Hồ thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam là nơi đã và đang tích cực thay đổi, phát triển nông thôn mới. Là vùng đất lưu giữ nhiều di tích lịch sử của cha ông cũng như gìn giữ bản sắc văn hóa người Việt Nam.
Thị trường chính Tất cả

Ghé thăm xã Lê Hồ