Thể thao

Thông tin về Thể thao

Cùng nhau truyền thông thương hiệu thể thao là hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh thương hiệu của một đội tuyển, một vận động viên hoặc một tổ chức thể thao thông qua các hoạt động truyền thông và tiếp thị. Mục đích của truyền thông thương hiệu thể thao là tạo nên một hình ảnh tích cực và thu hút sự quan tâm của công chúng đối với thương hiệu, vận động viên hoặc đội tuyển đó.

le-hoi-dua-ngua-bac-ha-la-mot-trong-nhung-su-kien-van-hoa-lon-va-thu-hut-dong-dao-du-khach-tai-tinh-lao-cai
kenh-the-thao-online-bccsportcom
Hiển thị #
Trang 1 of 1 (2 items)