Cùng chung tay - Tiếp sức

Thông tin về Cùng chung tay - Tiếp sức

"Cùng chung tay - Tiếp sức" là một chương trình tập trung vào các hoạt động hỗ trợ về y tế, giáo dục, vật chất và tinh thần, nhằm mang lại những giá trị tích cực và giúp đỡ cho cộng đồng. Chương trình cũng thúc đẩy sự đoàn kết, tình nguyện, và trách nhiệm xã hội của mỗi người trong cộng đồng.

chu-de-nao-trong-tuong-lai-se-duoc-quan-tam-nhieu
phat-dong-chuong-trinh-chung-tay-xoa-diu-noi-dau-da-cam-2020
phat-dong-chuong-trinh-nhan-tin-chung-tay-xoa-diu-noi-dau-da-cam-2020
phat-dong-chuong-trinh-toan-dan-ung-ho-phong-chong-dich-benh-covid-19
bien-hiem-hoa-covid-19-thanh-co-hoi-de-viet-nam-cham-dut-benh-lao
anh-mat-dang-thuong-cau-cuu-cua-be-trai-5-tuoi-mac-benh-tim-canh-ben-em-trai-14-thang-tuoi-bi-dong-kinh-va-liet-tu-chi
Hiển thị #
Trang 1 of 1 (6 items)