THPT Phan Đình Phùng Hà Nội

Tên trường THPT Phan Đình Phùng Hà Nội
Địa chỉ 67B Cửa Bắc, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
 Hiệu trưởng Cô Nguyễn Thị Nhâm Huyền
 Số giáo viên trong trường Đang cập nhật....
Số điện thoại 024 3845 2811
Fax  
Email c3phandinhphung@hanoiedu.vn
Website http://thptphandinhphunghn.edu.vn/
Facebook https://www.facebook.com/THPTPhanDinhPhungHN/
Mô tả về trường Trường THPT Phan Đình Phùng ngày nay vốn là trường nam sư phạm (École Normale dinstituteur) đào tạo giáo viên tiểu học thời Pháp thuộc. Đến năm 1923, trường đổi thành Cao đẳng tiểu học Đông Dương (École Primaire Superieur Indochinoise gọi tắt là E.P.S.I) mang tên Đỗ Hữu Vị (phi công đầu tiên ở Đông Dương).

Đến với THPT Phan Đình Phùng